BATCLOL is aangesloten bij stichting BATC ( Belangen Associatie Therapeut en Consument).
Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van de natuurgerichte therapie te verhogen en eenheid te creëren binnen de branche.
BATC is de eerste beroepsorganisatie die het werken volgens meervoudige werkvormen verplicht stelt; bundelen van werkvormen verbetert de kwaliteit van de geleverde zorg.

BATC stelt naast het hanteren van meervoudige werkvormen nog meer kwaliteitseisen aan de aangesloten therapeuten;
- HBO geschoold in de 5 natuurgerichte therapieën
- In bezit van diploma HBO Medische Basiskennis
- Uitwisselen van kennis wordt gestimuleerd
- Kwaliteitsbewaking middels visitatie
- Kwaliteitsbewaking middels beoordeling van praktijkjaarverslagen
- Kwaliteitsbewaking door verplichte bij- en nascholing

Hierdoor bent u als klant van een BATC-therapeut in goede handen!


Naast het bewaken van de kwaliteit heeft BATC nog een belangrijke taak. Zij onderhouden de contacten met de zorgverzekeraars waardoor het merendeel van de zorgverzekeraars de BATC-consulten gedeeltelijk of zelfs geheel vergoeden. (zie zorgverzekeraarslijst op www.batc.nl )