Welkom bij Let Op je Lijf

een praktijk met een erkend natuurgeneeskundig therapeut.


Let Op je Lijf (LOL) richt zich op mensen met klachten terugkerend of chronisch van aard, waarbij u kunt denken aan rugklachten, hoofdpijn, stress of spanningsgerelateerde klachten of chronische ziekten als reuma en hartproblematiek.
De behandeling richt zich op een optimale leefstandaard met minimale ondersteuning, dus een zo prettig mogelijk leven met zo min mogelijk behandelingen.

Klachten worden vaak veroorzaakt door een disbalans die er voor het ontstaan van de klacht niet was. De oorzaken van deze disbalans kunnen lichamelijk of psychosociaal van aard zijn. De behandeling is erop gericht samen met u de balans te herstellen.

Voor optimaal resultaat omvatten de behandelingen 5 natuurgeneeskundige principes, dat betekend dat op verschillende vlakken wordt gewerkt aan herstel.

Het eerste principe is energie; zonder energie is geen herstel mogelijk. Als u letterlijk geen energie meer heeft, dient dit tekort eerst weer aangevuld te worden voor er herstel kan zijn.
Massage is een werkvorm die ik gebruik om het energieniveau te herstellen.

Het tweede principes is prikkeloverdracht; als het energieniveau hersteld is, is het zaak om het communicatienetwerk van je lichaam te herstellen/activeren; de prikkels tussen je hersenen en je lichaam. Om ook voor de toekomst klachten te minimaliseren is het belangrijk het niet goed functioneren van de prikkeloverdracht al in een vroeg stadium te herkennen en te erkennen.
Om dit tweede principe te herstellen pas ik vaak bindweefselmassage toe.

Het derde principe is drainage; als de eerste 2 principes zijn hersteld is het belangrijk je lichaam te ontdoen van alle gifstoffen, zowel lichamelijk, bijvoorbeeld door slechte voeding als geestelijk, door bijvoorbeeld spanningen en stress. Het is goed om je regelmatig te ontdoen van deze overbodige ballast.
Massage en gesprekken zijn prima vormen om je ontdoen van alle gifstoffen.

Het vierde principe is voeding.
Als je lichaam goed gedraineerd is, is het belangrijk om het op de juiste manier te voeden. Dat betekent de juiste voeding eten, maar ook de juiste voeding voor je geestelijk welzijn.
Als erkend voedingstherapeute en gewichtsconsulent help ik u op weg de juiste keuzes te maken samen met zelfinzicht in het reduceren van de geestelijke ballast dan wel te zorgen voor voldoende geestelijke rust houdt u fit, zowel fysiek als mentaal.

Het vijfde principe is psyche.
De geest is niet los te zien van het lichamelijke; het beïnvloedt elkaar en ze zijn met elkaar verbonden. Het is goed te kijken naar vaste patronen die zorgdragen voor het ontstaan van terugkerende klachten. Komen tot zelfinzicht is een belangrijke stap in het herstel of voorkomen van klachten.
Coachen en reflectie is een goede manier om hiermee verder te komen.

Door deze 5 principes toe te passen ondersteun je maximaal het zelfherstellende systeem van het lichaam. Belasting en belastbaarheid van je lichaam komt in evenwicht.
Door een vroege herkenning van patronen bij het ontstaan van klachten kunnen klachten worden voorkomen of geminimaliseerd en zo kunt u het maximale halen uit u leven met minimale ondersteuning.

Letterlijk met Let Op je Lijf meer LOL in je leven dus.